Intake & tandvleescontrole

Behandelingen

Tijdens de intake zal allereerst de gezondheidsvragenlijst worden doorgenomen. Vervolgens maken we kennis en worden uw wensen en verwachtingen besproken.

Intake & tandvleescontrole

Tijdens de intake nemen we samen uw gezondheid door, we beoordelen de conditie van uw tandvlees en maken eventuele röntgenfoto’s om een volledig beeld te krijgen. Op röntgenfoto’s zijn vaak gaatjes en andere mogelijke problemen beter zichtbaar.

Hieruit volgt een behandelplan op maat. Afhankelijk van de reden van uw bezoek, wensen, verwachtingen en mondgezondheid kunnen we een vervolgafspraak maken.

Wat dient u mee te nemen tijdens het eerste bezoek

Alvorens de afspraak vragen wij u de ingevulde gezondheidsvragenlijst ingevuld mee te nemen. Daarnaast zijn u gezondheidstoestand en eventueel medicijngebruik van belang.

Het is daarom erg belangrijk om hier een goed overzicht van te hebben. Vaak staan deze ook direct in relatie met de mondgezondheid. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk om met u gegevens (Wet AVG).

Uw verzekeringsgegevens, legitimatiebewijs en BSN mogen niet ontbreken. Download hier uw gezondheidsvragenlijst en neem deze ingevuld mee naar uw eerste afspraak.

Medische vragenlijst

Medische vragenlijst Sinds 2011, is elke mondzorgpraktijk bij wet verplicht een medische anamneselijst te laten invullen. Deze vragenlijst bevat een aantal vragen met betrekking tot uw gezondheid. Gezondheidsproblemen en medicatie zijn vaak van invloed op de gezondheidstoestand van de mond.

Parodontiumstatus

Tijdens de intake en elke twee jaar wordt er (indien noodzakelijk) een pocket- of parodontiumstatus gemaakt. Een pocket- of parodontiumstatus is een overzicht waarin de huidige staat van het tandvlees en ook andere belangrijke zaken rondom de steunweefsels (parodontium) van de tanden en kiezen in zijn opgeschreven. Zo krijgt de behandelaar een duidelijk beeld van de huidige parodontale situatie in de mond. Dit is noodzakelijk voor het behandelplan, de optimale reiniging en vergelijk met nieuwe metingen in de toekomst (succes of progressie monitoren).

De basis bestaat uit het noteren van de diepte van de ruimtes tussen de tanden en het tandvlees (pockets). Andere zaken die in de parodontiumstatus genoteerd worden zijn onder andere, de mate waarin het tandvlees is teruggetrokken (recessie), de mate van toegankelijke wortelsplitsingen (furcaties) en de mate van mobiliteit van tanden en kiezen. Tot slot wordt de mate van ontsteking genoteerd (bloeding).

Vervolg mogelijkheden

Bij Studio Dental Rotterdam hanteren we een gestructureerde aanpak tijdens de intake en screening van uw gebit. Als er tijdens deze fase geen verdiepte pockets worden vastgesteld, kunnen we direct overgaan tot de gebitsreiniging.

In het geval dat er wel verdiepte pockets worden geconstateerd tijdens de intake, zullen we eerst een gedetailleerde status van uw gebit opstellen. Als uit deze status blijkt dat er sprake is van diepe pockets en mogelijk parodontitis, zullen we samen met u uitgebreid andere behandelmogelijkheden bespreken. Ons doel is om u zo goed mogelijk te adviseren en te begeleiden bij uw tandheelkundige zorg.

Het is belangrijk op te merken dat in sommige situaties, om welke reden dan ook, kan worden besloten om af te wijken van de standaard parodontale richtlijnen en adviezen. Dit kan te maken hebben met financiële overwegingen of persoonlijke voorkeuren. Studio Dental Rotterdam respecteert uw beslissingen en zal altijd samen met u bekijken hoe we u toch het beste kunnen helpen. Eventuele afwijkingen worden zorgvuldig vastgelegd in uw patiëntendossier met uw toestemming.

Bij Studio Dental Rotterdam staan we voor hoogwaardige tandheelkundige zorg en denken we graag met u mee om uw gebit in optimale gezondheid te houden.

Wij gebruiken functionele cookies om de website beter en gebruiksvriendelijker te laten functioneren en analytische cookies voor het bijhouden van geanonimiseerde statistieken. Voor het gebruik van deze cookies is geen toestemming vereist.  Meer info