Intake & tandvleescontrole

Behandelingen

Tijdens de intake zal allereerst de gezondheidsvragenlijst worden doorgenomen. Vervolgens maken we kennis en worden uw wensen en verwachtingen besproken.

Intake & tandvleescontrole

Tijdens de intake nemen we samen uw gezondheid door, we beoordelen de conditie van uw tandvlees en maken eventuele röntgenfoto’s om een volledig beeld te krijgen. Op röntgenfoto’s zijn vaak gaatjes en andere mogelijke problemen beter zichtbaar.

Hieruit volgt een behandelplan op maat!

Deze afspraak is geheel kosteloos. Afhankelijk van de reden van uw bezoek, wensen, verwachtingen en mondgezondheid kunnen we een vervolgafspraak maken.

Wat dient u mee te nemen tijdens het eerste bezoek

Alvorens de afspraak vragen wij u de ingevulde gezondheidsvragenlijst ingevuld mee te nemen. Daarnaast zijn u gezondheidstoestand en eventueel medicijngebruik van belang.

Het is daarom erg belangrijk om hier een goed overzicht van te hebben. Vaak staan deze ook direct in relatie met de mondgezondheid. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk om met u gegevens (Wet AVG).

Uw verzekeringsgegevens, legitimatiebewijs en BSN mogen niet ontbreken. Download hier uw gezondheidsvragenlijst en neem deze ingevuld mee naar uw eerste afspraak.

Medische vragenlijst

Medische vragenlijst Sinds 2011, is elke mondzorgpraktijk bij wet verplicht een medische anamneselijst te laten invullen. Deze vragenlijst bevat een aantal vragen met betrekking tot uw gezondheid. Gezondheidsproblemen en medicatie zijn vaak van invloed op de gezondheidstoestand van de mond.

Parodontiumstatus

Tijdens de intake en elke twee jaar wordt er (indien noodzakelijk) een pocket- of parodontiumstatus gemaakt. Een pocket- of parodontiumstatus is een overzicht waarin de huidige staat van het tandvlees en ook andere belangrijke zaken rondom de steunweefsels (parodontium) van de tanden en kiezen in zijn opgeschreven. Zo krijgt de behandelaar een duidelijk beeld van de huidige parodontale situatie in de mond. Dit is noodzakelijk voor het behandelplan, de optimale reiniging en vergelijk met nieuwe metingen in de toekomst (succes of progressie monitoren).

De basis bestaat uit het noteren van de diepte van de ruimtes tussen de tanden en het tandvlees (pockets). Andere zaken die in de parodontiumstatus genoteerd worden zijn onder andere, de mate waarin het tandvlees is teruggetrokken (recessie), de mate van toegankelijke wortelsplitsingen (furcaties) en de mate van mobiliteit van tanden en kiezen. Tot slot wordt de mate van ontsteking genoteerd (bloeding).

Vervolg mogelijkheden

Indien er tijdens de intake uit de screening blijkt dat er geen verdiepte pockets aanwezig zijn, kan direct op de gebitsreiniging worden overgegaan.
Indien er tijdens de intake uit de screening blijkt dat er verdiepte pockets aanwezig zijn, wordt er eerst een status gemaakt. Als uit de status blijkt dat er diepe pockets zijn, dan is er sprake van parodontitis en kunnen er andere behandelmogelijkheden geadviseerd worden. Deze worden uitgebreid met u besproken.

*In sommige gevallen kan worden afgesproken om van de parodontale richtlijn en adviezen af te wijken. Dit kunnen financiële of persoonlijke redenen zijn. Dit is de verantwoording van de patiënt en wordt vastgelegd d.m.v. een informent consent in de patiëntenkaart. Natuurlijk zullen wij bij Mondzorg Kieskeurig er alles aan doen en met u meedenken hoe wij u toch het best kunnen helpen.

Wij gebruiken functionele cookies om de website beter en gebruiksvriendelijker te laten functioneren en analytische cookies voor het bijhouden van geanonimiseerde statistieken. Voor het gebruik van deze cookies is geen toestemming vereist.  Meer info